Agenda för kvalité

Varje engagemang för Sahlströms Fastighetsservice AB skall alltid utföras så att såväl kundens som företagets kvalitetskrav tillgodoses samt genererar god fortsatt affärsrelation med kunden samt även en positiv referens för företaget genom;

  • att ha fortlöpande dialog med kunden om de förutsättningar och möjligheter som ger bästa resultat för levererad produkt eller tjänst
  • att eftersträva så att företagets anställda och medarbetare tillförsäkras erforderlig kompetens för aktuella arbetsuppgifter genom branschinformation och utbildning
  • att alltid följa de produktanvisningar och bestämmelser som ges från materialleverantör eller annan involverad part
  • att regelbundet utvärdera verksamheten avseende kundnöjdhet samt kostnadseffektivitet.